Produkter

Vi-Siblin

OTC
Mage/tarm

Vi-Siblin er avføringsmiddel og mot løs mage.

Det reseptfrie legemiddelet inneholder et planteslim, ispaghulafrøskall (testa ispaghulae) som binder vann, og dermed øker tarminnholdets volum så tarmfunksjonen normaliseres. Vi-Siblin er et romoppfyllende avføringsmiddel, men det kan også hjelpe mot løs mage. 

 

Oppatering 08.03.2019

Informasjon vedrørende produktet Vi-Siblin (Ispaghulafrøskall)

Varenummer 543710, 543728 og 035160 

 

Grunnet tidligere leveringsutfordringer på Vi-Siblin, har Mylan fra juni 2018 flyttet produksjonen til en annen produsent med større kapasitet. Endringen er godkjent av Statens Legemiddelverk.  

Denne produsenten fremstiller produktet på en annen måte enn tidligere produsent. Granulatet varmes ikke lenger opp til en like høy temperatur under produksjonen, noe som gir en lysere farge på produktet, litt annerledes konsistens og en søtere smak.

Grunnet søtere smak, har vi mottatt spørsmål om produktet nå inneholder mer sukker enn tidligere. Det gjør det ikke, produsenten kan bekrefte at det ikke er endringer i innholdsstoffene i produktet. Effekten på produktet er som tidligere.

Minner om at Vi-Siblin naturlig inneholder sukker. Til diabetikere anbefales Lunelax (ispaghulafrøskall), som har samme virkestoff, men er uten sukker. Det er viktig at man forhører seg om kunden har diabetes ved kjøp av Vi-Siblin og heller anbefaler Lunelax til denne kundegruppen.

Minner også om at både Vi-Siblin og Lunelax kan fås på blåresept.

 

Vi-Siblin og Lunelax er reseptfrie legemidler. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk. Skal ikke brukes ved blokkert tarm eller nedsatt spiserørsmotorikk. Lege må kontaktes ved manglende effekt eller ved behov for å bruke dette over lengre tid. Kan ved oppstart av behandling med Vi-Siblin gi forbigående magebesvær. Forsiktighet utvises ved behandling med Lunelax hos pasienter med ulcerøs kolitt.