Nyheter

EpiPen 300 mikrogram - tilbaketrekking av batch

Produktsikkerhet og kvalitet har høyeste prioritet i Meda. EpiPen (adrenalin autoinjektor) er en ferdigfylt penn med adrenalin som brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, kalt anafylaksi. Mer enn en million pasienter rundt om i Europa er avhengig av dette livreddende produktet.

Globalt har Meda nylig mottatt to reklamasjoner på EpiPen 300 mikrogram fra batch 5FA665 i andre land enn Norge. I Norge er batch nr. 5FA665E (enkeltpakning) og 5FA665D (dobbeltpakning) markedsført. Disse batchene har utløpsdato 31.03.2017.

Basert på en undersøkelse som produsenten Meridian Medical Technologies (MMT) har gjennomført kan det med svært lav sannsynlighet være penner i batch nr. 5FA665E og 5FA665D som ikke fungerer korrekt. Denne tilbaketrekkingen gjelder kun for batch nr. 5FA665E og 5FA665D. Ingen andre batcher er på dette tidspunktet berørt av denne tilbaketrekkingen.

Det er ingen grunn til bekymring hos pasienter som allerede har brukt en EpiPen fra batch nr. 5FA665E eller 5FA665D.

Pasienter som har en EpiPen fra batch nr. 5FA665E eller 5FA665D bes om å returnere denne til nærmeste apotek innen 31. mars 2017. De vil da motta en ny penn kostnadsfritt.

Batchnummer står både på autoinjektoren og på kartongen. Pasienter og omsorgspersoner bør sjekke batchnummeret på EpiPen og se om tilbaketrekkingen gjelder deres EpiPen.

For mer informasjonMeda AS
E-post: info@remove-this.meda.no
Telefon: 66 75 33 00