Nyheter

EpiPen 150 og 300 mikrogram - tilbaketrekking av batch

Produktsikkerhet og kvalitet har høyeste prioritet i Meda. EpiPen (adrenalin autoinjektor) er en ferdigfylt penn med adrenalin som brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, kalt anafylaksi. Mer enn en million pasienter rundt om i Europa er avhengig av dette livreddende produktet.

Globalt har Meda nylig mottatt to reklamasjoner på EpiPen 300 mikrogram fra batch 5FA665 i andre land enn Norge. I Norge er batch nr. 5FA665E (enkeltpakning) og 5FA665D (dobbeltpakning) markedsført. Disse batchene har utløpsdato 31.03.2017.

Basert på en undersøkelse som produsenten Meridian Medical Technologies (MMT) har gjennomført kan det med svært lav sannsynlighet være penner i batch nr. 5FA665E og 5FA665D som ikke fungerer korrekt. 

Det er ingen grunn til bekymring hos pasienter som allerede har brukt en EpiPen fra batch nr. 5FA665E eller 5FA665D.

Pasienter som har en EpiPen fra batch nr. 5FA665E eller 5FA665D bes om å returnere denne til nærmeste apotek innen 31. mars 2017. De vil da motta en ny penn kostnadsfritt.

Batchnummer står både på autoinjektoren og på kartongen. Pasienter og omsorgspersoner bør sjekke batchnummeret på EpiPen og se om tilbaketrekkingen gjelder deres EpiPen.

Siden det ikke er funnet årsak til feilen tilbakekalles alle produksjonspartier som er laget med komponenter fra samme parti av sprøytedeler, selv om Meda anser sannsynligheten for feil på sprøyten som lav.

Alle gjenværende pakninger av disse partiene trekkes tilbake fra apotek, sykehusapotek, farmasøytiske avdelinger, sykehusposter og pasienter. Er du pasient ber vi deg bytte disse på nærmeste apotek. 

Se oversikt over de berørte EpiPennene med LOT-numrene og følgende utløpsdato:

•EpiPen 300 mikrogram 5FA665E (enkeltpakning) 31.03.2017 

•EpiPen 300 mikrogram 5FA665D (dobbeltpakning) 31.03.2017 

•EpiPen Jr. 150 mikrogram 5ED824B (dobbeltpakning) 30.04.2017

•EpiPen Jr. 150 mikrogram 5ED824AC (enkeltpakning) 30.04.2017

•EpiPen Jr. 150 mikrogram 6ED117B (dobbeltpakning) 31.08.2017 

•EpiPen 300 mikrogram 6FA292B (enkeltpakning) 30.09.2017

•EpiPen 300 mikrogram 6FA293B (dobbeltpakning) 30.09.2017

•EpiPen 300 mikrogram 6FA293C (enkeltpakning) 30.09.2017

 

Disse partiene utgjør 10 500 penner. Les mer på Statens legemiddelverk sine nettsider

 

For mer informasjonMeda AS
E-post: info@remove-this.meda.no
Telefon: 66 75 33 00