Medisinsk utstyr

Mic-TJ – Transgastrisk Jejunal ernæringssonde

Mic-TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Sonden ser ut som en gastrostomitube. Man bør velge lengde på sonden med utgangspunkt i at den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament. Sonden har et langsgående lodd (det sorte området) som gjør sonden tyngre. Dette er med å forebygge at sonden kommer ut av posisjon/ «kryper oppover» til ventrikkel.

 

 

Tabell