Medisinsk utstyr

Mic-key TJ – Transgastrisk Jejunal ernæringssonde

Mic-Key TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Den ser ut som en lavprofil Mic-Key, og har samme tilbakeslagsventil og mellomstykker som Mic-Key. Den leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12). Sonden har et langsgående lodd (det sorte området) som gjør sonden tyngre. Dette er med å forebygge at sonden kommer
ut av posisjon/ «kryper oppover» til ventrikkel.

Med Mic-Key TJ kan man ernære jejunalt, men har en også mulighet til ernæring/
tømming/utluftning av ventrikkelen. Man bør velge den totale lengden på
sonden, med utgangspunkt i at den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

Mic-Key TJ finnes i størrelsene 16 Fr, 18 Fr og 22 Fr, stomalengder fra 1,0 til 3,5
cm og i jejunale lengder 15, 22, 30 og 45 cm.

 

 

Tabell