Medisinsk utstyr

Mic Introducer Kit

Mic Introducer er en innovativ push teknikk for primær anleggelse av ballongssonde som Mic-Key knapp, Mic-Bolus gastrostomitube eller tilsvarende jejunale sonder. Settet er designet spesielt med tanke på sikkerhet og enkelhet sammenlignet med tilsvarende push metoder.

Hvorfor anleggelse med Mic Introducer kit?

Kun en enkel prosedyre er nødvendig for å få anlagt en ballongsonde som Mic-Key knapp, Mic-Bolus gastrostomitube eller tilsvarende jejunale sonder.
Sondene fra Meda/Halyard er av høy kvalitet og har en lang holdbarhet,- inntil 8 måneder.
Kun en prosedyre gjør teknikken med pasientvennlig og tidsbesparende for sykehuset.
Mindre risiko for kirurgisk og post-operative komplikasjoner som andre prosedyrer kan forårsake (f.eks. lengre sykehusopphold, perforasjon av colon, vevsskade etc.)1 
Innovativ teknikk med unike bestanddeler som gjør prosedyren effektiv og sikker.

Pasientvennlig:

 • kun en prosedyre nødvendig (unngår PEG sonde først). 
 • rapportert mindre lekkasje 
 • rapportert mindre infeksjoner 
 • enkel rengjøring og stell

Mic Introducer Kit inneholder:

 • Saf-T-Pexy sutur – anker system
 • Pjang
 • Introducernål
 • Leder
 • Skalpell
 • Serie dilatator
 • Sprøyte

I Kit for Mic-key følger det med en målestav.
I Kit for Mic jejunale sonder medfølger et ” seeking catheter”.

 

 1 Antonoff MB, Hess DJ, Saltzman DA, Acton RD. Modified approach to laparoscopic gastrostomy tube placement minimizes complications. Pediatr Surg Int 2009. Apr;25(4):349-353.10.1007/s00383-009-2340-z


Endoscopic placement procedure

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med endoskopisk teknik.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.

Radiologisk teknik

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med radiologisk teknik.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.
Les mer om våre gastrostomi- produkter på vår hjemmeside.

Her kan du laste ned produktblad om MIC Introducer Kit.

Les mer om direkte anleggelse med introducer kit