Medisinsk utstyr

Gastro

Vi er totalleverandør av alle typer gastrostomisonder – PEG- sonder, Jejunale sonder, jejunale gastrostomiporter/knapper og Mic-key gastrostomiporter/knapper. Disse leveres i ulike lengder og størrelser(FR). Den nye måten å få en gastrostomi på er nå via MIC – Introducerkit. Her får en lavprofil mic-key fra dag én, i tynntarm eller magesekk og slipper å gå veien om en lang sonde. Dette gir bedre livskvalitet og reduserer risikoen for komplikasjoner. Meda bestreber seg på å være en samarbeidspartner og kunnskapsformidler i enterale tilganger - vi gir undervisning og opplæring i bruk av utstyret til leger og sykepleiere og holder også kurs for brukere og involvert helsepersonell til hjemme-brukerne.

Les mer om våre gastrostomi- produkter på vår hjemmeside.