Medisinsk utstyr

Velkommen til siden om Medisinsk Utstyr

Meda har stor kunnskap og lang erfaring i salg og leveranse av medisinske sykehusprodukter til norske helseforetak.
Vi gir undervisning og opplæring i bruk av produktene innad i helseforetakene til leger og sykepleiere og avholder også kurs i relevante tema som VAP- profylakse og gastrostomi.
På hjemmesidene kan en bestille produkter og brosjyremateriell og laste ned PDF filer.