Produkter

TrioBe

RX
Vitaminer

Indikasjon
TrioBe er et B-vitaminpreparat som brukes for å forebygge symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av mat eller ved dårlig opptak av vitaminene fra tarmen, spesielt hos eldre.

Egenskaper
TrioBe reduserer forhøyede plasmanivåer av aminosyren homocystein.
Absorpsjonsgraden er ca. 1% uavhengig av dosens størrelse. Derfor er 1 tablett daglig nok til å dekke dagsbehovet ved alle former for B12-mangel.