Produkter

Sorbangil

RX
Hjerte/kar

20mg tablett er tilgjengelig og den kan deles.

Indikasjon
Sorbangil brukes ved hjertekrampe (angina pectoris) og hjertesvikt.

Egenskaper
Sorbangil er et nitropreparat. Det virker ved å utvide blodårene slik at hjertet får bedre blodforsyning samtidig som belastningen på hjertet avtar. Det blir bedre samsvar mellom oksygen behov og tilførsel, og eventuelle smerter reduseres.