Produkter

Robinul-Neostigmin

RX
Øvrig

Indikasjon
Reversering av rester av ikke-depolariserende (konkurrerende) neuromuskulær blokkering.

Egenskaper
Robinul-Neostigmin injeksjonsvæske gir mindre initial takykardi og bedre beskyttelse mot de kolinerge effektene av neostigmin enn en blanding av atropin og neostigmin. I tillegg blir de sentrale antikolinerge effektene mindre på grunn av den begrensede penetrasjonen av glykopyrron inn i sentralnervesystemet.