Produkter

Robinul

RX
Øvrig

Indikasjon
Medisinering ved operasjoner (preoperativt, intraoperativt, reversering av muskelrelakserende medikament ved avslutning av operasjoner)

Egenskaper
Hemmer ventrikkelens motorikk og sekresjon. Hemmer sekresjon i munn, svelg og luftrør. Antagonist til muskarineffektene indusert av kolinerge farmaka. Begrenset passasje av blod-hjerne- og placentabarrierene.