Produkter

Parlodel

RX
Øvrig

Indikasjon
Parlodel demper bevegelsesforstyrrelsene ved parkinsonisme, forhindrer eller undertrykker melkeproduksjon og reduserer veksthormonmengden i blodet hos pasienter med kjempevekst (akromegali). 

Egenskaper
Hemmer utskillelsen av adenohypofysehormonet prolaktin uten å påvirke andre hypofysehormoner (veksthormon, gonadotropiner, tyrotropin), unntatt hos pasienter med akromegali hvor det kan nedsette forhøyede blodkonsentrasjoner av veksthormon. Er effektiv ved Parkinsons sykdom i doser som vanligvis er høyere enn de som benyttes ved endokrinologiske indikasjoner. Kan bedre de depressive symptomer som ofte observeres hos parkinsonpasienter.