Produkter

Nuelin Depot

RX
Astma/allergi/forkjølelse

Indikasjon
Nuelin Depot brukes som forebyggende langtidsbehandling ved obstruktive lungesykdommer som astma, kronisk bronkitt og emfysem (alvorlig lungesykdom).

Forsøksvis ved hjertelidelser med lungestuvning, høyt blodtrykk i blodårene i lungene (pulmonal hypertensjon) og Cheyne-Stokes respirasjon (en spesiell type uregelmessig pust).

Egenskaper
Utvider luftrørene og gjør det lettere å puste. Samtidig motvirkes de betennelsesreaksjoner man ser i luftrørene ved astma. Nuelin Depot har også visse styrkende effekter på hjertet.