Produkter

Mogadon

RX
Øvrig

Indikasjon
Innsovningsvansker og andre former for søvnforstyrrelser. Hypsarytmier, atypisk og typisk petit mal (Epilepsi).

Egenskaper
Virker hypnotisk og motvirker kramper. Demper de områder av hjernen som har betydning for emosjonelle reaksjoner og beskytter på den måten innsovningsmekanismen mot impulser.