Produkter

Mestinon

RX
Øvrig

Indikasjon
Myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom). Tarmatoni (manglende muskelaktivitet i tarm og blære).