Produkter

Kalcipos Vitamin D

RX
Vitaminer

Indikasjon: Forebygging og behandling av kalslium- og D-vitaminmangel hos eldre. Som supplement i tillegg til spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for kalsium- og D-vitaminmangel.