Produkter

Imacillin

RX
Underliv/urinveier

Indikasjon
Imacillin brukes ved infeksjoner (f.eks. urinveisinfeksjoner, gonoré, visse luftveisinfeksjoner og ved oppblussing av kronisk bronkitt).
Kan også brukes som del av kombinasjonsbehandling ved utryddelse av bakterien Helicobacter pylori ved magesår hos voksne.

Egenskaper
Imacillin er et penicillinpreparat som inneholder en penicillinforbindelse med navnet amoxicillin. Dette penicillinet tilhører gruppen "penicilliner med utvidet spekter", dvs. det har effekt mot flere ulike typer bakterier. Penicillin hindrer bakteriene i å bygge opp en normal cellevegg. Uten en fungerende cellevegg dør bakterien raskt.