Produkter

Hiprex

RX
Underliv/urinveier


Hiprex er et urinveisantiseptikum som forhindrer tilbakefall hos pasienter med hyppige urinveisinfeksjoner. Det anvendes også i forbindelse med undersøkelser og behandlinger av urinveiene for å minske infeksjonsrisikoen. Hiprex brukes også til pasienter som har fått innsatt urinveiskateter.

Egenskaper
Hiprex har bakteriehemmende funksjon i urinen og opprettholder sur urin. Dette reduserer risiko for urinveisinfeksjoner.