Produkter

Ery-Max

RX
Øvrig

Indikasjon
Luftveisinfeksjoner (spesielt når det foreligger overfølsomhet for penicillin), kikhoste, mycoplasmapneumoni, sinusitt, bronkitt, otitt, pneumoni.
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis, f.eks. ikke-gonoréisk uretritt og cervicitt når tetracyklinbehandling er kontraindisert, samt konjunktivitt hos spedbarn.

Egenskaper
Bindes til bakterienes ribosomer og hemmer derved proteinsyntesen. Maks. serumkonsentrasjon nås etter ca. 2 timer.