Produkter

Ekvacillin

RX
Øvrig

Indikasjon
Ekvacillin er et penicillin som brukes ved infeksjoner med bestemte bakterier, spesielt stafylokokker, men også ved sårinfeksjoner, byller, betennelse i benmarg og blodforgiftning. 

Egenskaper
Ekvacillin er et penicillinpreparat som virker ved å hindre bakterien i å bygge opp en normal cellevegg. Uten slik cellevegg dør bakterien fort.