Produkter

Ceplene

RX
Øvrig

Indikasjon:
Ceplene vedlikeholdsbehandling er indisert for voksne pasienter med akutt myeloid leukemi i første remisjon som samtid behandles med interleukin-2 (IL-2). effekt av Ceplene er ikke godt nok dokumentert hos pasienter over 60 år.

Tilgjengelig?
Ceplene er markedsført i Norge. Produktet har ikke forhåndgodkjent refusjon og behandlende lege kan søke om individuell refusjon.
Proleukin (IL-2) er ikke markedsført i Norge. Behandlende lege kan søke om regisreringsfritak og refusjon.

Film om Ceplene