Produkter

Ceplene

RX
Øvrig

Indikasjon:
Ceplene vedlikeholdsbehandling er indisert for voksne pasienter med akutt myeloid leukemi i første remisjon som samtid behandles med interleukin-2 (IL-2). effekt av Ceplene er ikke godt nok dokumentert hos pasienter over 60 år.

Tilgjengelig?
Ceplene er markedsført i Norge. Produktet har ikke forhåndgodkjent refusjon og behandlende lege kan søke om individuell refusjon.
Proleukin (IL-2) er ikke markedsført i Norge. Behandlende lege kan søke om regisreringsfritak og refusjon.

Film om Ceplene

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.