Produkter

Bondil

RX
Underliv/urinveier

Indikasjon
Lokal behandling mot impotens.

Egenskaper
Virkestoffet i Bondil ( alprostadil) er naturidentisk med (prostaglandin E1), som utvider blodårer og gir økt blodgjennomstrømming i svamplegemet i penis. Ereksjon vil vedvare i ca 30 – 60 minutter.

Oppstart av behandling
Medisinsk fagpersonell skal instruere hver pasient i korrekt bruk av Bondil®. Anbefalt startdose er 500 mikrogram. Under medisinsk veiledning kan doseringen økes trinnvis (til 1000 mikrogram), inntil pasienten får en tilfredsstillende behandlingsrespons. Den valgte dose kan så tas hjemme.

Se vår informasjonsfilm om Bondil

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.