Produkter

Aurorix

RX
Øvrig

Indikasjon
Aurorix tabletter brukes mot depresjon.

Egenskaper
Ved visse typer depresjoner er mengden av nervenes signalstoffer lav, og derved forstyrres overføringen av impulser mellom nervecellene i hjernen. Aurorix tabletter virker ved å hemme et enzym (MAO-A) som bryter ned slike signalstoffer. Mengden signalsubstanser i hjernen øker og man får en antidepressiv effekt.