Produkter

Aldara

RX
Hud

Indikasjoner

  • Overflatisk basalcellekreft hos voksne
  • Aktinisk / solar keratose (solskadet hud) i ansikt og hodebunn
  • Lokalbehandling av kondylomer (kjønnsvorter) på kjønnsorgan og/eller rundt endetarmsåpningen

Egenskaper
Aldara er et immunstimulerende middel.
Reseptorbindingsstudier antyder at det finnes en membranreseptor for imiquimod på reponderende immunceller. Imiquimod har ingen direkte antiviral aktivitet. Imiquimod er effektiv mot virusinfeksjoner og virker som et anti-tumorstoff prinsipielt ved å indusere alfa-interferon og andre cytokiner.

Brosjyre "Pasientinformasjon - aktinisk keratose"
Brosjyre "Behandling av aktinisk keratose"
Brosjyre "Pasientinformasjon - basalcellekreft"
Brosjyre "Behandling av basalcellekreft"
Pasientveiledning