Medisinsk utstyr

Mic-TJ – Transgastrisk Jejunal ernæringssonde

Mic-TJ er en jejunal sonde som kan anlegges enten med endoskopisk, radiologisk eller kirurgisk teknikk.

Mic-TJ har to kanaler, en til ventrikkel for tømming/utlufting og en distalt til jejunum for næringstilførsel. Den distale lengden bør anlegges slik at den kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

Mic- TJ finnes i størrelsene 16 Fr, 18 Fr og 22 Fr og i jejunale lengder 15, 22, 30 og 45 cm.