Medisinsk utstyr

Mic-key TJ – Transgrastisk Jejunal ernæringssonde

Mic-key TJ ser ut som en vanlig lavprofil Mic-key men muliggjør ernæring til jejunum. Med Mic-key TJ har en også mulighet til tømming/utluftning av ventrikkelen. Mic-key TJ har altså to kanaler – en til ventrikkel og en til jejunum. Den distale lengden bør anlegges slik at den kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

Mic-key TJ har samme tilbakeslagsventil og koblingsslanger som til lavprofil Mic-key.

Mic-key TJ er til langtidsbruk for aktive barn og voksne, men er også enklere og sikkrere når pasienten er sengeliggende.

Mic-key TJ finnes i størrelsene 16 Fr, 18 Fr og 22 FR og i stomalengder fra 1,0 til 3,5 cm og i jejunale lengder 15, 22, 30 og 45 cm.