Medisinsk utstyr

Mic-key J – Jejunal ernæringssonde

Mic-key J ser ut som en vanlig lavprofil Mic-key. Den har et utløp distalt til jejunum. Den har samme tilbakeslagsventil og koblingsslanger som til lavprofil Mic-key. Den distale lengden kan klippes til ønsket lengde.

Mic-key J passer bra til aktive barn/voksne, men har også fordeler for sengeliggende pasienter.

Mic-key J finnes i størrelse 14 Fr og 18 Fr med stomalengder (skaftlengder) fra 0,8 til 4,5 cm.Den totale lengden er 73,3 cm +/ - 5 cm.