Medisinsk utstyr

Mic Introducer Kit

Mic Intorducerkit  er et nytt, sikkert og enkelt alternativ for å anlegge en gastrostomi. Med denne teknikken kan en få innlagt Mic-key kanpp, Mic –Bolus eller tilsvarende jejunale sonder fra dag en.

Mic-key direkte gir mange fordeler:

 • Kun en prosedyre/ Tidssparende
 • Unngår PEG- sonde i flere måneder
 • Rapportert mindre lekkasje
 • Rapportert mindre infeksjoner
 • Gir bedre livskvalitet
 • Er enkel, liten og diskret

Mic Introducer Kit inneholder:

 • Saf-T-Pexy sutur – anker system
 • Pjang
 • Introducernål
 • Leder
 • Skalpell
 • Serie dilatator
 • Sprøyte

I Kit for Mic-key følger det med en målestav.
I Kit for Mic jejunale sonder medfølger et ” seeking catheter”.


Endoscopic placement procedure

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med endoskopisk teknik.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.

Radiologisk teknik

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med radiologisk teknik.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.