Medisinsk utstyr

Trach Care 24 Timer

Indikasjon
Trach Care er et lukket sugekateter som brukes for å suge opp slim, blod og sekret  fra luftrør og hovedbronkier hos personer som ikke selv klarer å hoste det opp.
Trach Care lukket sugesystem brukes til pasienter som er tilkoblet respirator - voksne, barn og nyfødte

Egenskaper
Med Trach Care kan man suge pasientens luftveier rene under pågående respiratorbehandling og dermed hindre baktereispredning samtidig som PEEP og surstoffmetning opprettholdes. Trach Care 24 Timer finnes i ulike lengder og størrelser tilpasset endotrachealtuber og tracheostomi.
Trach Care 24 Timer byttes en gang pr.døgn

Bruk av Trach Care har mange fordeler:
Reduserer bakteriespredning fra pasient til pasient
Resduserer bakteriespredning til personalet
Opprettholder PEEP og surstoffmetning på et bedre nivå
Mindre stress for pasienten
Mindre påvirkning av hjertefrekvens
Mange ulike størrelser til barn, voksne og nyfødte
Tilbehør som gjør håndteringen enklere