Medisinsk utstyr

Trach Care lukket sugekateter

Indikasjon
Trach Care er et lukket sugekateter som brukes for å suge opp slim, blod og sekret fra luftrør og hovedbronkier hos personer som ikke selv klarer å hoste det opp.
Trach Care lukket sugesystem brukes til pasienter som er tilkoblet respirator - voksne, barn og nyfødte

Trach Care levers i utgavene:

  • Trach Care Neonatal Pediatrisk
  • Trach Care 24 Timers kateter til voksne
  • Trach Care 72 Timers katetere til voksne

Bruk av Trach Care har mange fordeler:

  • Reduserer bakteriespredning fra pasient til pasient
  • Resduserer bakteriespredning til personalet
  • Opprettholder PEEP og surstoffmetning på et bedre nivå
  • Mindre stress for pasienten
  • Mindre påvirkning av hjertefrekvens
  • Mange ulike størrelser til barn, voksne og nyfødte
  • Tilbehør som gjør håndteringen enklere