Medisinsk utstyr

Microcuff

Microcuff til barn er en spesialdesignet endotrachealtube til barn. Det spesielle er at cuffens form er tilpasset tracheas anatomi i forhold til barnets alder. Det er enkelt å finne riktig størrelse på tube til barnet med henvisning til størrelsesangivelse i produktbladet. Den spesialformede cuffen i polyurethan hindrer skader på luftrøret ved lavt trykk.

Microcuff til voksne er en endotrachealtube med polyurethancuff som hindrer microaspirasjon  som igjen kan føre til Ventilator Associated Pneumonia(VAP)- lungebetennelse på grunn av respiratorbehandling. Cuffens lengde og form er designed i forhold til tracheas anatomi. Microcuff tillater normal manipulasjon uten at det vil forekomme lekkasje av sekret ved siden av cuffen. Den spesialformede cuffen i polyurethan hindrer skader på luftrøret ved lavt trykk.

Film om Microcuff??

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.