Medisinsk utstyr

BAL Cath

Bal Cather er en metode for enkelt å utføre en BAL( Broncho Alveolaer Lavage) 

Bal Cath kan med fordel brukes ved mikroskopisk diagnostikk.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon