Medisinsk utstyr

BAL Cath

Bal Cather er en metode for enkelt å utføre en BAL( Broncho Alveolaer Lavage) 

Bal Cath kan med fordel brukes ved mikroskopisk diagnostikk.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.