Medisinsk utstyr

Anestesi/intensiv

Vi er en samarbeidspartner innen VAP- forebygging. VAP ( Ventilert Assosiert pneumoni) er et komplekst problem der vi har ulike produkter som kan bidra til å redusere faren for denne tilstanden. Vår VAP-profylaksepakke består av Microcuff*-endotracheal tube – Trach Care* -Lukket sugesystem – KimVent*- Munnpleiesett – BAL CATH* - minBAL catheter. Vi i Meda bidrar med kunnskap og dokumentasjon rundt VAP-profylakse og gir undervisning og opplæring i bruk av nevnte produkter til leger og sykepleiere.