Behandlingsområder

Allergi

NY NESESPRAY TIL ALLERGISK RHINITT

Nå lanserer Meda et nytt produkt til behandling av allergisk rhinitt.

Mer enn 40 % av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste dreier det seg om milde symptomer. Mer alvorlig allergiplager sees hos 10- 20 %. Det hersker en bred internasjonal enighet om at allergiforekomsten har økt de siste tiårene. 

Allergi oppstår når kroppen overreagerer på bestemte allergener (fremmedproteiner). Immunforsvaret oppfatter f.eks. pollen som noe fremmed for kroppen, og når man får pollen i nese og øyne settes forsvarsmekanismene i gang. Histamin er et stoff som frigjøres i kroppen, og er hovedansvarlig for den allergiske reaksjonen.

Pollenallergi er den mest utbredte form for allergi, og dette gir symptomer som rennende nese, nysing, tett nese, røde hovne øyne eller øyne som klør. Symptomene utløses hovedsakelig av pollen fra vindbestøvede trær som bjørk, hassel, or, og planter som burot og gress.