Behandlingsområder

Hverdagsplager

Meda hjelper deg med mange av de medisinske utfordringene som dukker opp i hverdagen. Som fotsopp, vorter reisesyke, halsbrann og lus

Besøk hverdagsplager.no for tips for å ordne opp i dine hverdagsproblemer.

vortefri.no kan du lese om enkel vortefjerning

linicin.no kan du lese om lus, mens du på luseradar.no kan sjekke om det er mye lus der du bor.