Behandlingsområder

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Blodtrykket måles oftest på overarmen, og oppgis som et overtrykk  - systolisk trykk og et undertrykk – diastolisk trykk. Det systoliske trykket er det trykket pulsåren har når hjertet trekker seg sammen. Det diastoliske trykket er det trykket pulsåren har mellom hjerteslagene, det vil si i hjertets hvilefase. 

Om blodtrykket viser 160/95 millimeter kvikksølv (mmHg), betyr det at overtrykket er 160 mmHg og undertrykket er 95mmHg. Anbefalt blodtrykk bør være under 140/90mmHg. Har man f.eks diabetes bør blodtrykket være under 130/80mmHg. 

Høy blodtrykk er noe man ofte ikke kjenner, og det gir lite symptomer. Det er anbefalt for voksne å få målt blodtrykket når man er hos sin lege, spesielt om man er arvelig belastet eller av annen årsak kan ha risikofaktorer som kan medføre høyt blodtrykk. I svært sjeldne tilfeller kan man oppleve hodepine og svimmelhet dersom blodtrykket er veldig høyt.

Høyt blodtrykk kan også regnes som en livsstil sykdom. Det er imidlertid mye man kan gjøre selv for å redusere risikoen for å få høyt blodtrykk.  Dette kan være regelmessig mosjon/trening, sundt kosthold, ikke røyke og måtehold av alkohol. Et tilnærmet normalt blodtrykk reduserer samtidig risikoen for å få andre hjerte-kar sykdommer.