Behandlingsområder

Hjertesvikt

Hjertesvikt kalles tilstanden når hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig med blod eller ikke makter å skape nødvendig drivtrykk. Enkelte organer får for dårlig blodtilførsel. De typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne, tretthet og hevelser (ødem) i beina eller andre steder i kroppen.
Ca. 2 % av den norske befolkingen har hjertesvikt. Forekomsten øker med alderen. Omtrent 6 % av dem som er over 64 år har hjertesvikt.

Lett grad hjertesvikt merkes første ved anstrengelise. Alvorlig hjertesvikt gir tung pust i hvile. Pusten er tyngst når du legger deg og blir lettere i oppreist stilling. Forskjellige typer hjertesykdom kan forårsake hjertesvikt, men det mest vanlige er at det oppstår etter gjennomgått hjerteinfarkt. En del av hjertemuskelen er da død, og den er erstattet av et stivt arrvev. Dette nedsetter hjertets pumpeevne. Mangeårig høyt blodtrykk vil også kunne slite på hjertet og føre til hjertesvikt. Av samme grunn kan feil på hjerteklaffene (aortastenose, aortainsuffisiens, mitralstenose, mitralinsuffisiens) gi hjertesvikt på grunn av økt belastning og slitasje av muskelen. Det finnes også en lang rekke tilstander som svekker hjertet (kardiomyopati), for eksempel diabetes, infeksjon, alkohol.