Behandlingsområder

Angina pectoris

Ordet angina pectoris betyr smerte som sitter sentralt i brystet. Denne smerten oppstår når hjertemuskelen får for lite blodtilførsel og oksygen. Smerten kan ha en varighet på opptil 15 min. Oksygenet transporteres via blodet til alle kroppens celler og hjertemuskelen er den som pumper blodet ut i kroppen med nytt oksygen. Angina smerten oppstår ofte ved kraftig anstrengelse, senere i forløpet kan smerten oppstå selv ved små anstrengelser. Angina smerten kan starte midt i eller til venstre i brystet og stråle ut i venstre arm.
Man kan også kjenne smerten stråle ut i begge armer til ryggen eller kjeven.
Viktig å være klar over at smerten kan være forskjellig hos kvinner og menn. Hos menn er det oftest typiske smerter som beskrevet, men hos kvinner kan det være mer diffuse smerter som kan være vanskelig å lokalisere.