Behandlingsområder

Allergi

NESESPRAY TIL ALLERGISK RHINITT

Mer enn 40 % av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste dreier det seg om milde symptomer. Mer alvorlig allergiplager sees hos 10- 20 %. Det hersker en bred internasjonal enighet om at allergiforekomsten har økt de siste tiårene. 

Allergi oppstår når kroppen overreagerer på bestemte allergener (fremmedproteiner). Immunforsvaret oppfatter f.eks. pollen som noe fremmed for kroppen, og når man får pollen i nese og øyne settes forsvarsmekanismene i gang. Histamin er et stoff som frigjøres i kroppen, og er hovedansvarlig for den allergiske reaksjonen.

Pollenallergi er den mest utbredte form for allergi, og dette gir symptomer som rennende nese, nysing, tett nese, røde hovne øyne eller øyne som klør. Symptomene utløses hovedsakelig av pollen fra vindbestøvede trær som bjørk, hassel, or, og planter som burot og gress.

Les mer om allergi på allergiguiden.no

Anafylaksi

Anafylaksi (også kalt anafylaktisk sjokk) er en allergisk reaksjon som kan være alvorlig og potensielt livstruende. Anafylaksi oppstår når kroppens immunsystem reagerer på et stoff (et allergen), for eksempel mat. Hele kroppen kan rammes, vanligvis innen få minutter etter kontakt med allergenet, selv om reaksjonen kan oppstå flere timer senere.

En autoinjektorer inneholder en steril adrenalinoppløsning (AA1). De benyttes som nødinjeksjon i en muskel (intramuskulær injeksjon) ved anafylaktisk sjokk. Anafylaktisk sjokk kan være livstruende og oppstå uten forhåndsvarsel.

Les mer om anafylaksi på allergiguiden.no

Les mer om autoinjektorer på epipen.no